Σπουδές

Πτυχίο και Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σεπτέμβριος 1990 και Δεκέμβριος 1995 αντίστοιχα.

Ακαδημαϊκές Θέσεις

 • Δεκέμβριος 2012 - σήμερα: Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Απρίλιος 2008 - Δεκέμβριος 2012: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Αύγουστος 2005 - Απρίλιος 2008: Επίκουρη Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Σεπτέμβριος 2001 - Ιούνιος 2005 Διδάσκουσα σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Δοικητικές Θέσεις

 • Πρύτανης (από τον Ιανουάριο του 2016)
 • Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος (Ιανουάριος 2013 - Ιανουάριος 2016)
 • Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ιούλιος 2012 - Σεπτέμβριος 2012)
 • Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου (ΕΛΚΕ) (Σεπτέμβριος 2011 - Ιανουάριος 2016)
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής και Δικτύων (Σεπτέμβριος 2013 - Ιανουάριος 2016)
 • Μέλος της ΜΟΔΙΠ (Ιανουάριος 2010 - Ιανουάριος 2016)
 • Πρόεδρος της ΟΜΕΑ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής (από το Δεκέμβριο του 2009)

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Ιανουάριος 1997 - Αύγουστος 2005: Υπεύθυνη για το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1995 - 1996: Μηχανικός Πληροφορικών Συστημάτων για την εταιρία BYTE AEBE.
 • 1991 - 1995: Ερευνήτρια για το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 1990 - 1991: Αναλυτής-Προγραμματιστής για την εταιρεία ORACLE Co - JURDA ΗELLAS.

Λοιπές Δραστηριότητες

 • Μέλος των διεθνών οργανισμών IEEE και ISCA
 • Κριτής σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια
 • Αξιολογητής προτάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚτΠ ΑΕ, Απρίλιος 2004 - Φεβρουάριος 2008.
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής «Υποστήριξης Ψηφιακού Υλικού», της Οριζόντιας Δράσης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HealLink) στην οποία συμμετείχαν 6 Ιδρύματα από τα μέλη της Οριζόντιας Δράσης, Μάιος 2003 - Δεκέμβριος 2004.
 • Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Διοικούσα Επιτροπή της Οριζόντιας Δράσης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HealLink) στην οποία συμμετέχουν όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, Ιανουάριος 2001 - Δεκέμβριος 2004.
 • Μέλος επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής έργων για την εγκατάσταση και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
 • Σύμβουλος δημόσιων οργανισμών (όπως ΕΚΕΔΙ, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) για τη σχεδίαση και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων